Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

 

 1. Rekisterin nimi

HitsiOsa verkkokaupan asiakasrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
 • Rekisterinpitäjä: Hitsaus-Pasi Oy (Y-tunnus 2104000-1)
 • Osoite: Wärtsilänkatu 88, 04440 Järvenpää
 • Puhelin: 040 096 1200
 • Sähköposti: toimisto@hitsaus-pasi.fi
 • Yhteyshenkilö: Kaarle Tuomi
 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia HitsiOsa verkkokaupan asiakasrekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelujen tuottaminen ja kehitys
 • Markkinointi
 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää pääasiasssa asiakkaan Hitsaus-Pasi Oy:lle antamia tietoja. 

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

 • Henkilön nimi
 • Yrityksen nimi ja tunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Hitsaus-Pasi Oy:n yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.

Henkilötietoja voidaan siirtää kolmansille osapuolille, jotta ne voivat yrityksen toimeksiannosta suorittaa heille kuuluvaa henkilötietojen käsittelyä.

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto         

Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä Hitsaus-Pasi Oy:n työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot     

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä Hitsaus-Pasi Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastus- ja kielto-oikeus     

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.

Sivusto käyttää myös Google Analytics-ohjelmaa kävijäseurantaan. Käyttäjällä on mahdollisuus estää seuranta joko:

 

 1. Kytkemällä Javascript pois käytöstä WWW-selaimensa asetuksista, tai
 2. Lataamalla Google Analytics opt-out -lisäosa selaimeensa